Kesan makanan halal dalam pembentukan Syakhsiah


1. Membina sifat kepimpinan.

2. Syeikh Nasir bin Muhammad Al-Samarqandy mengatakan jika manusia memiliki 6 ciri-ciri berikut layak menjadi pemimpin:

1. Mempelajari ilmu daripada para ulamak.

2. Bergaul dengan orang-orang yang warak.

3. Sumber makanannya daripada yang halal.

4. Mengajar ilmu agama kepada keluarga.

5. Memilki keperibadian yang warak dan alim.

6. memberi nafkah secukupnya kepada ahli keluarganya.

3. Memudahkan beribadat. Makanan yang halal mendatangkan keberkatan dan rajin beribadat dan menimbulkan rasa benci kepada maksiat.

4. Menjaga agama dan maruah diri.

5. Membentuk sifat warak.

6. Mengalirkan Nur dan Hikmah Dalam hati. Sabda Rasulullah SAW: Sesiapa makan makanan yang halal selama 40 hari nescaya Allah mengalirkan hikmah dan Nur Allah dalam hatinya dan hikmah akan turun dalam hatinya. ( HR Abu Naim.)

7. Membentuk keimanan hakiki. Sahal Al-Tasturi berkata seseorang akan mencapai keimanan hakiki apabila memiliki 4 perkara;

1. Menunaikan segala yang difardhukan dengan diiringi amalan sunat.

2. Memakan yang halal dengan penuh kewarakan.

3. Menjauhi segala larangan Allah zahir dan batin.

4. Bersabar dalam setiap masa.